محدوده قیمت: از تا

مقایسه املاک

املاک گرید 1

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر

املاک گرید 2

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر

املاک گرید 3

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر

املاک گرید 4

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

خانه ویلایی فوق العاده

 • 4 تخت
 • 2 سرویس
 • 1200 متر