محدوده قیمت: از تا

مقایسه املاک

املاک گرید 1

زمین شالیزار

 • 1,600,000,000 تومان
 • 14000 متر

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

املاک گرید 2

زمین شالیزار

 • 1,600,000,000 تومان
 • 14000 متر

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

املاک گرید 3

زمین شالیزار

 • 1,600,000,000 تومان
 • 14000 متر

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر

املاک گرید 4

زمین شالیزار

 • 1,600,000,000 تومان
 • 14000 متر

 • 1,600,000,000 تومان
 • 2 تخت
 • 1 سرویس
 • 1234 متر