مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

هدف از مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی بندر عباس می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی بندر عباس

 
 
 
 
 
 
مقدمه
اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.
 
والتراتال 2006 به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند (ابطحی و صلواتی 1385).
 
اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه-های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.
ساختار سازمانی در این بین به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت استراتژی های مدیریت دانش قلمداد می گردد به همین جهت در این پژوهش سعی گردیده است تا ضمن بیان ساختارهای سازمان های دانش محور به بررسی رابطه میان مولفه های ساختار سازمانی ( پیچیدگی، رسمیت و تمرکز ) با مدیریت دانش بپردازد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:
مدیریت دانش
ساختار سازمانی
تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش
شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی بندر عباس
 
 
 
 
بیان مساله تحقیق: 
جهان پس از گذر از انقلاب صنعتی كه سرمایه‌های انسانی و مادی منبع اصلی آن بود، امروز شاهد انقلاب اطلاعاتی می‌باشد كه در آن منبع ارزشمند، خلق ثروت و درآمد دانش است. در اقتصادهای دانش محور امروزی دانش به عنوان منبع كلیدی محسوب می‌شود كه باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمانی می‌تواند عملكرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد كه بتواند از دانش به عنوان یك مزیت رقابتی پایدار بهره گیرد. (استون،1996،685)
 
اگر در قرن بیستم با ارزش ترین دارایی شرکت ها تجهیزات تولید آنها بوده است، در قرن بیست یکم کارکنان دانشی و بهره وری آنان مهم ترین و ارزشمند ترین دارایی تلقی می شود.(هانگ،2009) امروزه اقتصاد جهان از یک اقتصاد تولیدگرا با اقتصادی مبتنی بردانش و خدمات، جایی که کالای اصلی دانش و اطلاعات به شمار می آید، تغییر کرده است؛ به طوری که موضوع حیاتی در اقتصاد جهانی امروزی، مدیریت موثر سرمایه های فکری و دانش است. با گسترش جهانی شدن، اقتصاد سازمان ها با فشار روز افزون برای اداره موثر سرمایه های فکری خود مواجه می شوند.(والکزاک،2005،ص331)
 
سازمان های سلسله مراتبی و بزرگی که زمانی به لحاظ تسهیلات فیزیکی و زیرساخت های توسعه ای خود رسوخ ناپذیر تلقی می شوند، امروزه در پاسخ به محیط ناپایدار و نیز برآوردن نیاز مشتریان و مخاطبان خود از حیث ارائه سریع کالاها و خدمات، با مشکل مواجه شده اند. بنابرنظر مدیران، برای بقا در محیط های پیچیده و پویا، ضروری است که سازمان ها از چابکی و انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند و در اداره دانش به صورت کارا عمل کنند. با این وجود اکثر مدیران، سازمان ها در درک جنبه های عملی مدیریت دانش ، با مشکل روبرو شده اند.
با توجه به محیط بسیار پیچیده و متغیر کنونی سازمان ها دیگر همچون گذشته قادر به پیش بینی وضعیت آینده نیستند.چنین شرایطی محصول جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات است (شریفی و اسلامیه، 1387) ؛ از طرفی پارادیم مدیریت نیز طی چندین مرحله مشخص، تکامل و تغییر یافته است. یکی از عوامل محوری در جریان این تغییر، ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی، نیروی اصلی تغییر است، چرا که شالوده و چارچوبی برای همه تصمیمات و فرایندهای سازمانی است( وانگ و احمد،2003)
 
بنابراین تمامی سازمان ها و شرکت ها؛ از تغییرات عصر حاضر مصون نبوده و می بایست از راه به روز شدن و متناسب سازی ساختار سازمانی خود و ایجاد بستر مناسب برای استقرار مدیریت دانش در سازمان های خود، افراد و کارمندان  را برای رویارویی با تغییرات آماده نمایند و توانایی تطبیق با شرایط و تغییرات سریع را افزایش دهند.گلد، مالهاترا و سگارز(2001) در بررسی اثر بخشی مدیریت دانش از دیدگاه قابلیت های سازمانی می گویند زیر ساخت های دانش از قبیل فن آوری، ساختار و فرهنگ پیش زمینه فعالیت های فرایند کسب، تبدیل، به کارگیری و نگهداری دانش هستند.(لئو و ویو،2010)
 
به علاوه تحقیقی در 431 موسسه آمریکایی و اروپایی نشان می دهد که  مقاومت در مقابل ایجاد و استقرار مدیریت دانش علل مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به فقدان فرهنگ تصویری از استراتژی جمعی در سازمان، محدودیت فن آوری و ارتباطات، نبود سیستم انگیزشی و شرایط محیط کاری اشاره کرد.(افرازه،1386،ص 142) این تحقیق می گوید در 25 درصد مواقع، ساختار سازمانی نامناسب، مانع اصلی در استقرار مدیریت دانش است. بنابراین تغییرات شدید و مداوم محیطی، پرداختن به امر مدیریت دانش را الزامی می سازد و از سویی دیگر، بدون وجود ساختاری مناسب که از این فرایند حمایت کند، استقرار مدیریت دانش امکان پذیر نخواهد بود.
 
مدیریت دانش به لحاظ نظری و ذهنی نوعی محاسبات و برنامه‌های رایانه‌ای همراه با تشریك مساعی سازمانی است (پولانی,1969 ,105). اهمیت دانش تا حدی است كه از آن به عنوان عامل تعیین كننده موفقیت در سطوح مختلف فردی، سازمانی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی مطرح شده است. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفكر در مورد سازمان و تسهیم منابع فكری و خلاقانه است. طبق تعاریف ارائه شده از طرف اندیشمندان مختلف، مدیریت دانش از ابعاد مختلف تشكیل می‌شود. طبق مدل نیومن دكنهراد  مدیریت دانش از چهار بعد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، تسهیم دانش و به كارگیری دانش تشكیل شده است. 
 
در یك نگاه كلی می‌توان گفت مدیریت دانش می‌تواند همان سازماندهی داشته‌ها و اطلاعات مخفی باشد، یعنی تلاش برای به دست آوردن دانش ضروری، اشتراك اطلاعات در داخل یك سازمان و تأكید بر تقویت حافظه سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم‌گیری، افزایش تولید و حمایت از نوآوری در سازمان است. در سال‌های اخیر منبع اصلی مزیت رقابتی از كارایی و كیفیت به نوآوری و یادگیری تغییر یافته است (استون،1996،685)با این توجه به  مباحث ذکر شده در این تحقیق بر آن هستیم تا با شناخت بیشتر و بهتر مولفه های ساختار سازمانی به بررسی تاثیر اشکال سازمانی متفاوت و پیامد های بر استقرار مدیریت دانش در سازمان بپردازیم. بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ساختار سازمانی و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش درسازمان، در این پژوهش تلاش خواهد شد تا میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش درشرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی را مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل دوم:«مبانی نظری تحقیق» 22

بخش اول : ساختار سازمانی 22

مقدمه : 22
1-2- ساختار سازمانی : 23
2-2- تعاریف سازمان : 25
3-2- اهمیت و تعریف سازماندهی : 26
4-2- ساختار و فرآیند سازماندهی : 27
1-4-2- تعریف ساختار: 28
« ساختارهای سازمانی ، کالبدی است که در آن جلوه ای از موارد زیر تعیین می گردد: 29
2-4-2- تقسیم کار میان وظیفه های گوناگون : 31
3-4-2- ساختارهای بلند و مسطح : 32
5-4-2- شکل ساختار بوروکراتیک : 34
6-4-2- ساختارهای مکانیک و ارگانیک : 38
جدول 1-2- مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی(رابینز ، 1384،181) 40
جدول 2-2- تفاوت های دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی (دفت ، 1381،104) 40
جدول 3-2- مقایسه کلی ساختارهای ارگانیک و مکانیک سازمان (فقهی فرهمند ، 1381،244) 41
5-2- ابعاد سازمان : 42
1-5-2ابعاد ساختاری : 42
شکل 1-2 تعامل ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان(دفت ، 1381،19) 43
1-1-5-2- رسمیت یا رسمی بودن : 43
2-1-1-5-2 رسمیت از طریق جریان کار : 44
2-1-5-2- پیچیدگی : 50
پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید : 51
1-2-1-5-2تفکیک افقی : 51
2-2-1-5-2پیچیدگی سازمان در سطح عمودی : 52
3-2-1-5-2 تفکیک براساس مناطق جغرافیایی : 53
3-1-5-2- تمرکز : 55
6-2تفویض اختیار به چه معناست ؟ 57
7-2-تفاوت بین ساختار سازمان های متمرکز و غیر متمرکز : 58
8-2-تصمیم گیری و تمرکز : 59
9-2- رابطه بین (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز ) : 60

بخش دوم : مدیریت دانش 62

مقدمه 62
10-2-مدیریت دانش 62
11-2- داده ها ، اطلاعات و دانش 64
شکل 2-2 : ارتباط بین داده ها و اطلاعات و دانش ( توربان ، افرایم،2006) 64
13-2- تعاریف مدیریت دانش : 67
14-2- سیستم های مدیریت دانش : 68
شکل 3-2 : چرخه سیستم مدیرت دانش (توربان ، افرایم ، 2006) 68
15-2- نقش افراد در مدیریت دانش : 69
16-2- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش : 72
17-2پیشینه تحقیق : 76
تحقیقات داخلی : 81
 
 
منابع و مآخذ
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

خرید فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دریافت مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

خرید فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

خرید مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

خرید پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

خرید فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

خرید کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از www

دانلود مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

خرید فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از word

دریافت تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود پروژه مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دریافت مقاله مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

خرید کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

دریافت فایل word مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه خصوصی در ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 124
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی– گرایش مدیریت بیمه

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

 
 
 
 
 
 
چکیده:
درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است، بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند. قالب های فکری سازمان های امروز، آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه خصوصی در ایران. 
 
پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیق در جامعه ای متشکل از شرکت های بیمه خصوصی با 10 سال سابقه فعالیت انجام شده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. نمونه آماری مشتمل بر 145 نفر از کارشناسان دفاتر مرکزی شرکت های بیمه خصوصی با سابقه مذکوراست. برای درک چنین رابطه ای مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (2011) حاصل شد. در این راستا با  استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد. 
 
در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی آن از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و در ادامه با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز مورد استفاده قرارگرفت و در پایان به منظور آزمون کمی مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. 
 
 نتایج بررسی ها با توجه به تایید شدن فرضیه اصلی نشان می دهد که رابطه معناداری میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در 8 شرکت بیمه خصوصی با سابقه مذکور وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از تایید شدن کلیه فرضیات به استثنا فرضیات فرعی 7 و 11 مبنی بر رابطه تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش با تمرکز بر مشتریان می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که از میان تمامی روابط تایید شده، معناداری روابط کلیه ابعاد مدیریت دانش و آموزش، یادگیری و مشاركت كاركنان و همچنین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر بیش ار سایر روابط بوده است.
 
 
 
 
واژگان کلیدی:
مدیریت دانش
مدیریت کیفیت جامع
شرکت های بیمه خصوصی
همبستگی پیرسون
معادلات ساختاری
 
 
 
 مقدمه
پیشرفت صنعت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت صنعت بیمه در آن کشور شده و متقابلا پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ منجر می شود، در نتیجه صنعت بیمه با گردآوری سرمایه های كلان از كانون های بزرگ سرمایه گذاری و سودآوری است(چاووشی و همکاران،1387). نگاهی گذرا به جایگاه جهانی صنعت بیمه كشور در سال 2011 گویای آن است كه در این سال، صنعت بیمه كشور از نظر شاخص حق بیمه های تولیدی با دو پله ارتقا از مقام چهل و ششم طی ده سال اخیر در جایگاه چهل و چهارم ایستاده است. از سوی دیگر در سال های اخیر، شاخص حق بیمه سرانه در كشور روند صعودی داشته و در سال1390 (2011) ایران با پنج پله صعود نسبت به سال گذشته از مقام هفتاد و سوم به جایگاه شصت و هشتمین كشور ارتقا یافت(سالنامه آماری صنعت بیمه،1390). این آمار حاكی از حركتی رو به جلو هرچند آهسته اما هدفمند در صنعت بیمه كشور است. 
 
در همین راستا در عصر حاضرکه عصر تغییر و تحول سریع دانش است، دانش به عنوان یک منبع ارزشمند استراتژیک و دارایی مطرح می شود که نیازمند مدیریت است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می شود، درحالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. اگر به شرایط فوق، رقابت شدید موجود در بازار را نیز اضافه نماییم، مدیریت کردن دانش موجود در شرکت های بیمه ای در اقتصاد دانش محور کنونی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد(جلالی و همکاران ،1386).
 
در اقتصاد مبتنی بر دانش، مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می شود تا در دسترسی به منابع و بازار های خاص، لذا دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید ازجمله اموری تلقی می شوند که سازمان ها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند(گیبرت  و همکاران،2002).
 
در صنعت بیمه نگرش و فلسفه کلی بر اساس اصول بازاریابی بر این است که بیمه کالایی فروختنی است و نه خریدنی. این موضوع حتی برای فروش بیمه هایی که جنبه اجباری دارند (مانند بیمه شخص ثالث) نیز مصداق دارد. لذا موسسات بیمه ای راهی جز ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت و اعمال سیاست های تشویقی در جهت ایجاد انگیزه در بیمه گذاران برای خرید محصولات خود ندارند. بنابراین به راحتی می توان دریافت که یکی از عوامل موفقیت شرکت های بیمه کشور استفاده از اصول و نظریه های مدیریتی از جمله مدیریت کیفیت جامع است، چرا که محور اصلی مدیریت کیفیت جامع، توجه به نیاز های مشتریان و بهبود مستمر همه محصولات، خدمات و فرآیندها است(گرجی، 1384). 
 
در ادبیات مدیریت، به طور سنتی، کارایی و اثربخشی، به عنوان اصلی ترین دیدگاهها در نظر گرفته می شوند)کِلِگ  و همکاران،2006). تحقیقات متعددی ثابت کرده است که مدیریت کیفیت جامع دارای پتانسیل لازم برای ارتقای کارایی است(کول ،1999). موضوعی که در این زمینه قابل تامل به نظر می رسد این است که آیا میان این دو ضرورت مدیریتی (مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع) رابطه ای وجود دارد؟ در این راستا در این تحقیق، صنعت بیمه کشور به عنوان بستری مناسب در جهت پاسخگویی به این پرسش انتخاب شده است. از اینرو به بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه خصوصی در ایران می پردازیم . 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین 
مقدمه 15
 
1-2   مدیریت دانش 15
1-1-2 مقدمه 15
2-1-2- مفهوم دانش 17
3-1-2 مفهوم داده، اطلاعات و دانش 18
4-1-2 روابط داده، اطلاعات و دانش 22
5-1-2 انواع دانش 24
6-1-2 ویژگی های دانش 25
7-1-2 سیر تطور مدیریت دانش 26
8-1-2 مفهوم مدیریت دانش 28
9-1-2 مکاتب مدیریت دانش 29
10-1- 2 اصول مدیریت دانش 30
11-1-2 تئوری های مدیریت دانش 32
1-11-1-2 تئوری مدیریت دانش جامع 32
2-11-1-2   تئوری مدیریت دانش تیمی 33
3-11-1-2  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 33
12-1-2  مدل های مدیریت دانش 34
1-12-1-2  مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ 35
2-12-1-2  مدل دانش سازمانی وان کروگ و روس 37
3-12-1-2  مدل دانش نوناکا و تاکوچی 37
4-12-1-2   مدل مدیریت دانش چوو 40
5-12-1-2  مدل عمومی دانش در سازمان نیومن 41
6-12-1-2  مدل مدیریت دانش بویسوت 42
7-12-1-2  مدل شش بعدی مدیریت دانش 44
8-12-1-2  مدل رن جانستون 45
9-12-1-2  مدل ادل و گریسون 46
10-12-1-2  مدل استیوهالس 47
13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش 49
1-13-1-2 ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای بی نیاز از فناوری اطلاعات [ 49
2-13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات[ 51
14-1-2  موانع مدیریت دانش 52
 
2-2- مدیریت کیفیت جامع 54
مقدمه 54
1-2-2 مفهوم کیفیت 56
2-2-2  ابعاد کیفیت 57
1-2-2-2  ابعاد کیفیت در بخش خصوصی 58
2-2-2-2 ابعاد کیفیت در بخش عمومی(دولت) 59
3-2-2 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع 59
4-2-2 مفهوم مدیریت کیفیت جامع(TQM) 60
5-2-2 فلسفه مدیریت کیفیت جامع 61
6-2-2 پیشگامان کیفیت 62
1- 6- 2- 2 دمینگ 62
2- 6- 2- 2   کرازبی 63
3- 6- 2- 2  جوران 66
4- 6- 2- 2   فایگنبام‌ 67
5- 6- 2- 2  ایشی‌ كاوا 68
6- 6- 2- 2    شوارت  70
7- 6- 2- 2  شینگو 71
8- 6- 2- 2    كاندو  71
9- 6- 2- 2    اوكلند 72
7-2-2  ویژگی های کلیدی  TQM 72
8-2-2   نیازمندی های اساسی اجرای TQM 73
9-2-2   عوامل مؤثر در موفقیت TQM 73
10-2-2    علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع 74
11-2-2   اصول سیستم مدیریت کیفیت 76
12-2-2  گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 76
13-2-2   اندازه گیری کیفیت خدمات(مدل سروکوال) 77
3-2  پیشینه تحقیق 78
4-2 نتیجه گیری 81
 
 
 
منابع و ماخذ
 
الف) منابع 
فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. I
ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… IV
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها :
شكل شماره 1-1. مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..8
شکل شماره 1-2. روابط داده، اطلاعات و دانش …………………………………………………………………………………………………..22
شکل شماره 2-2. تعامل اطلاعات، دانش و تصمیم ……………………………………………………………………………………………..23
شکل شماره 3-2. روابط داده، اطلاعات و خرد ……………………………………………………………………………………………………..23
شکل شماره 4-2. تئوری مدیریت دانش جامعه گرا، اقتباس از هویت ………………………………………………………………..34
شکل شماره 5-2. سلسله مراتب دانش از دیدگاه ویگ ………………………………………………………………………………………..36
شکل شماره 6-2. چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش ………………………………………………………………………………37
شکل شماره 7-2. مدل مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………………….38
شکل شماره 8-2. مدل عمومی دانش در سازمان ………………………………………………………………………………………………..41
شکل شماره 9-2. مدل مدیریت دانش بویسوت …………………………………………………………………………………………………..43
شکل شماره 10-2. مدل بویسوت،روابط داده،اطلاعات و دانش …………………………………………………………………………..44
شکل شماره 11-2. مدل شش بعدی مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………..44
شکل شماره 12-2. مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کننده های مدیریت دانش ……………………………………………….46
شکل شماره 13-2. مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش …………………………………………………………………………………………..48
شکل شماره 14-2. تعریف TQM از دیدگاه هلیستون ……………………………………………………………………………………….61
شکل شماره 15-2. مدل مفهومی هنرپور و همکاران …………………………………………………………………………………………..78
شکل شماره 16-2. مدل مفهومی هانگ و همکاران ……………………………………………………………………………………………..79
شکل شماره 17-2. مدل مفهومی مولینا و همکاران …………………………………………………………………………………………….80
شکل شماره 18-2. مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….83
 
 
 
 
فهرست جداول:
جدول شماره 1-2. تعریف دانش از چشم اندازهای مختلف، علوی و لیدنر ………………………………………………………………18
جدول شماره 2-2. مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار ………………………………………………………………………………..45
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

خرید فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

خرید پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

خرید فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

خرید مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از download

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

خرید پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

خرید فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از www

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

خرید فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

خرید فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دریافت فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از word

دریافت تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود پروژه مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دریافت مقاله مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود فایل مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

خرید کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

دریافت فایل word مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free

خرید تحقیق مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 37
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته روانشناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان

 
 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
 
 
هوش معنوی
امروزه اهمیت استفاده از افراد با ویژگی های خاص ذهنی و مهارتی بسیار پررنگ تر شده است. تلاش سازمان ها همیشه انتخاب و استخدام افراد موفق، باهوش، باپتانسیل ها و توانایی های بالاتر بوده است به همین دلیل هنگامی که مفهوم بهره هوشی (IQ) در اوایل قرن بیستم مطرح شد، نظر بسیاری را به خود جلب کرد. ولی در سازمان ها، بعضی از افرادی  که بهره هوشی بالاتری داشتند، هنگام برقراری روابط اجتماعی با مشتریان یا هنگام کار گروهی با مشکل روبرو شدند در حالی که برخی از افرادی که بهره هوشی پایین تری داشتند نه فقط در چنین موقعیت هایی بهتر عمل کردند بلکه در زندگی و کسب و کار نیز بسیار موفق بودند. جستجوی محققین برای یافتن این برتری به ارائه هوش هیجانی (EQ)  انجامید.
 
 هوش هیجانی کمک می کند افراد در روابط اجتماعی و خانوادگی خود موفق تر بوده و در هر موقعیتی بهترین رفتار و عکس العمل را داشته باشند اما هنوز ابهامات و فضاهای تکمیل نشده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت رفتارهایی که بهره هوشی و هوش هیجانی قادر به پاسخگویی به آنها نبوده اند. لذا، سازمان های امروز به دنبال افرادی هستند که مهارتها و توانایی های فراتر از بهره هوشی و هوش هیجانی دارند، کسانی که کنجکاوی سیری ناپذیری دارند و همیشه به دنبال پاسخ پرسش های اساسی در زندگی خود هستند. کسانی که تغییرات آنها را نگران نمی-کند بلکه در هر تغییری به دنبال فرصت جدیدی می¬گردند. نگرشی که امروزه در کنار بهره هوشی و هوش هیجانی مطرح شده است، مبحث هوش معنوی(SQ) است که در مورد کارکنان سازمان و در زمینه مدیریت و توسعه فردی مورد توجه قرار می گیرد(کامکار،1386).
 
آنچه در مجموعه هوش های انسانی قابل توجه است این است که  هوش معنوی نه فقط تصویر هوش انسانی را کامل می¬کند بلکه بهره هوشی و هوش هیجانی فرد را نیز مدیریت کرده و به وی کمک می کند تا بهترین استفاده را از بهره هوشی و هوش هیجانی خود داشته باشد. از این رو به نظر می رسد، در دنیای کسب و کار، سازمانی که نیروهای آن از هوش معنوی بالا برخوردارند، فضای مثبت و سازنده ای دارد¬ ¬ و علیرغم بحث هایی كه در تبادل افكار و خواسته ها صورت می گیرد، حس احترام بالایی بین افراد وجود دارد و هر كس آماده است كه در شرایط مورد نیاز، به كمك دیگران برود. بدیهی است چنین سازمانی مستقیم به سوی موفقیت پیش می¬رود، موفقیتی كه نتیجه اش تنها به سود سهامداران نیست، بلكه تك تك افراد سازمان همانطور كه در رسیدن به این موفقیت نقش دارند، از آن سود می برند(کامکار،1386).
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
2-11- هوش معنوی 7

2-12- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی 9

2-13- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر 10

2-14- دیدگاه ها و نظریات هوش معنوی 11
مدل زوهر و مارشال(1997): ویژگی های زیر را برای هوش معنوی برشمردند: 12

بنابراین می توان عوامل زیر را در زمینه رشد هوش معنوی موثر دانست: 12

2-15-  معنویت در سازمان 13
2-16- هوش معنوی و محیط کار 14

2-17- مهم ترین کارکردهای هوش معنوی در محیط کار عبارتند از: 15

2-18- موانع رشد هوش معنوی 17

2-23- پیشینه پژوهشی تحقیق 19
2-24- جمع بندی 27
2-25- فرضیه ها 29
منابع 30
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی کارکنان از free


مطالب تصادفی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد که در در ابتدا به ادبیات و چارچوب نظری ارزیابی عملکرد کارکنان می پردازیم و در ادامه و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.در واقع هدف اصلی ارزشیابی عملکرد تحریک انگیزش کارکنان برای انجام وظایف و اجرای رسالت سازمان است. ارتقاءها، کارهای محوله، انتخاب برای آموزش و افزایش حقوق براساس ارزشیابی می تواند این انگیزش را تحریک نماید(اسوانسبورگ   و اسوانسبورگ :27:2011) عملكرد كاركنان به دو علت ارزیابی می شود. اول توسعه كارکنان  كه این كار ازطریق  ارایه بازخورد و آگاه كردن ایشان به نقاط قوت و ضعف انجام می شود. دوم، مرتبط كردن نتایج ارزیابی به سیستم پرداخت (رینک  ،85،2003) در تحقیق دیگری دسته بندی جامع تری از اهداف ارزیابی عملکرد آمده است .

 

 

 

 

در این تحقیق آمده است :

برنامه های ارزیابی عملكرد حداقل پنج هدف مهم سازمانی را پی گیری می كنند. هدف اول ارزیابی عملكرد راهنمایی وظایف مدیریت منابع انسانی همچون استخدام، ارتقاء و اخراج است. همانطور كه اطلاعات ارزیابی عملكرد برای رویه های معتبر انتخاب مورد نیاز است، بعضی از فرم های اطلاعات ارزیابی عملكرد برای اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد ارتقاءها و انفصال ها لازم است. بدون این اطلاعات، اقدامات پرسنلی، به طور تصادفی و یا با برداشتهای ذهنی صورت می گیرند. سازمانی كه تصمیمات با دقت و قابل تعریفی را مبتنی بر اطلاعات ارزیابی عملكرد اتخاذ می كند، نه تنها كاركنان را بلكه خودش را نیز حمایت می كند. 

 

 

 

هدف دوم ارزیابی عملکرد پاداش کارکنان است. اصل تقویت مطلوب نشان می دهد که تقویت ( پول، مقام، ارتقاء و قدردانی ) بایستی مبتنی بر عملکرد باشد. بدون اطلاعات ارزیابی عملکرد همه کارکنان مجبور به دریافت پاداش برابر هستند و یا اینکه ما مجبور به توزیع ذهنی پاداشها هستیم، شرایطی که دریافت کنندگان آن را ناعادلانه درک می کنند. هدف سوم ارزیابی عملکرد ارائه اطلاعات به افراد جهت بهبود خودشان است. افراد نیاز به بازخور در مورد عملکردشان دارند، تا برای پیشرفت به آنها کمک کند. بازخور دقیق و به موقع یادگیری رفتار جدید را تسهیل می کند. چهارمین هدف ارزیابی عملکرد شناسایی نیازهای آموزشی سازمان است. یک سیستم ارزیابی عملکرد سازمان را از نیازهای آموزشی افراد یا واحدها آگاه می کند. پنجمین هدف ارزیابی عملکرد انسجام برنامه ریزی منابع انسانی و هماهنگی با دیگر فعالیتهای پرسنلی است. ارزیابی عملکرد مبنایی برای ایجاد یک سیستم منسجم منابع انسانی ارائه می کند. ارزیابی های عملکرد مبنایی را برای ایجاد یک سیستم برنامه ریزی منابع انسانی شکل می دهند که اطلاعات در خصوص شغلهای جدید ایجاد شده، مهارتها و توان و تجربیاتی که کارکنان موجود نیاز دارند را منسجم می کند (حسین زاده ،65:1389).

 

 

 

 

شاید بتوان توجه به نظام ارزشیابی و تعیین لیاقت و شایستگی بر مبنای اندازه گیری و مقیاسها را در ایران از آغاز سال 1332 به بعد دانست . در این سالها ، نخستین بار در دروسی که استادان ایرانی و خارجی در موسسه علوم اداری وابسته به دانشگاه تهران تدریس می کردند ، در مورد درجه بندی و لیاقت  و شایستگی کارکنان و استفاده از نتایج ارزشیابی در انتصابات  و ارتقا مباحثی مطرح و از تعیین ارزش از طریق مصاحبه ، مقالات و جزوه هایی نیز به زبان فارسی منتشر گردید.

تحولات و تغییرات پس از جنگ جهانی دوم ، بالاخص تحولات اجتماعی ، سیاسی ایران در دهه 1330 و دهه 1340 در دروس و مباحث جدیدی در علوم اداری و استخدامی در دانشگاهها و کلاسهای آموزش و کار آموزی مطرح شد و با نقائصی که در اولین قانون استخدامی کشوری  و اصلاحات آن وجود داشت ، زمینه را برای تدوین و تهیه قانون جدید  که بر ازدیاد مشاغل و طبقه بندی آنها تائید کرد ، مهیا کرد و سرانجام  لایحه جدید استخدام کشوری در سال 1342 تهیه و در تاریخ خرداد 1345 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ( ملی و سنا ) رسید  و از آن تاریخ به بعد جایگزین کلیه قوانین و مقررات استخدامی قبلی شد.

قانون استخدام کشوری بر مبنای اصول و اهدافی که قبلا ً مورد بحث قرار گرفت ، تدوین و تصویب شد. ولی در این میان دو اصل بیش از سایر اصول مورد توجه قرار گرفت . یکی اصل حقوق مساوی برای کار مساوی و دیگری اصل لیاقت و شایستگی . با وجود این در مواد قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 که تاکنون نغییر و اصلاحاتی به عمل آمده ، فصول و اهداف اصلی آن همچنان به قوت خود باقی است  (قربانی و همکاران ،1381:صص 8 و 9) .
 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان
فهرست مطالب
عملكرد
2-2-1 ارزیابی عملکرد و عوامل موثر در عملكرد فردی  
2-2-2مفهوم ارزشیابی : 
2-2-3 تاریخچه ارزشیابی  
2-2-4 تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران     
2-2-5 اهداف ارزیابی عملكرد 
2-2-6 چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم ؟ 
2-2-7 نقش و جایگاه ارزیابی عملكرد 
2-2-8  مراحل ارزیابی عملکرد 
2-2-9 ویژگی های سیتم ارزیابی عملکرد 
2-2-10عناصر یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق 
2-2-11 ملاکهای ارزشیابی عملکرد  
2-2-12 نظریه های ارزیابی عملکرد 
2-2-13 روشهای ارزیابی عملکرد شغلی 
2-2-14 بهترین روش ارزشیابی کدام است 
2-2-15مقیاسهای عملکرد  
2-2-16چارچوب نظری تحقیق 

2-2-17خلاصه تحقیقات انجام شده ارزیابی عملکرد کارکنان

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان 40 صفحه از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل

پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل

پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل در 29 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 29
حجم 4075 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت

توضیحات کامل

پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل در 29 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فلسفه و زمینه فکری فروبل

آراء تربیتی فروبل

نقد مقام و ارزش فروبل

نکات مثبت کار فروبل

 

بخشی از متن

فریدریک ویلهلم فروبل در سال ١٧٨٢ در خانواده ای متدین به دنیا آمد. پدرش کشیش بود. محل تولدش دهکده ای کوهستانی به نام تورینک در کشور آلمان بود. فروبل در کودکی(نه ماهگی) مادرش را از دست داد و کودکی اش را در تنهایی سپری کرد. او در سراسر زندگی از مرگ مادرش متاثر بود. پدر او دوبار ازدواج کرده بود. رابطه فریدریک با مادر خوانده اش سرد بود.

برادر فروبل با حمایت یک روحانی مذهبی تحصیلات خوبی داشت اما فریدریک تا ده سالگی در یک مدرسه روستایی درس می خواند. در کودکی طبیعت را دوست داشت اما در بازی با همسالان از مهارت کمی برخوردار بود. در ١٥سالگی شاگرد یک جنگلبان شد و در دوسالی که آنجا بود، با ارزش زمین و الوار آشنا شد و به مطالعه گلها و حشرات پرداخت. در ١٧ سالگی برای ملاقات با برادرش به ینا رفت.

وی به تبعیت از برادرش وارد دانشگاه شد اما در دانشگاه با مشکلات مالی روبرو بود. در آن روزگار گوته، شیلر و فیخته در دانشگاه ینا تدریس می کرددند اما فروبل جذب شلینگ شد. پس از دوسال، فریدریک مجبور شد ینا را ترک کند و در ١٨٠٥ در فرانکفورت به معلمی آموزشگاهی که از روی شیوه پستالوزی برپا شده بود پرداخت. در آنجا با کاغذ، مقوا و چوب نمونه هایی از اشکال و اجسام بوسیله شاگردان خود ساخت و متوجه گردید که کاردستی و بیان مکنونات خاطر بوسیله حرکات دست، اهمیت شایان در آموزش و پرورش فرد دارد.

در ١٨٨٠ به سویس رفت و تحت نظر پستالوزی به کار آموزش مشغول شد و در عین حال خود نیز به مطالعه بازی های کودکان و موسیقی پرداخت. در آنجا به لزوم اهمیت تحصیلات دانشگاهی پی برد ودر ١٨١١ به دانشگاه گوتینگن ودر ١٨١٢ به دانشگاه برلین رفت. در سال ١٨١٦ به همراه دوستانش در وطن خود، دهکده کیلهو، آموزشگاهی تاسیس کرد و در آنجا به آموزش کودکان از راه بازی و تشویق پرداخت.

او در این کار دنباله رو پستالوزی بود. به خاطر تمایل به سوسیالیسم، خاک آلمان را ترک کرده و به سویس رفت(١٨٣٧-١٨٣٢میلادی). مهم ترین پیروزی او از دیدگاه تربیت در سال ١٨٣٧ میلادی به دست آمد که کودکستانی در بلنکبورک تاسیس کرد. او اسم کودکستان را Kindergarten (باغچه کودکان) نام نهاد.

پس از چندی به دلیل مشکلات مالی مجبور شد کودکستان را تعطیل نماید و بار دوم که کودکستان را بنا نهاد، به بهانه ترویج بی دینی مانع کار او شدند. ناراحتی ناشی از این کار باعث مرگ او در سال ١٨٥٢ شد. آثار مهم فریدریک فروبل عبارتند از: پرورش آدمی(١٨٢٦)، بازی مادر و سرودهای پرستار(١٨٤٣)، روشهای پرورش در کودکستان یا تربیت کودکستانی، خودزندگینامه، تربیت همگام با رشد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

خرید فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

خرید پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

خرید پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دریافت مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

خرید مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از download

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

خرید پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دریافت فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دریافت فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

خرید کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از www

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

خرید فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دریافت فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

خرید فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دریافت فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دریافت فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از word

دریافت تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

خرید تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود پروژه پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دریافت مقاله پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

خرید کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

دریافت فایل word پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free

خرید تحقیق پاورپوینت زندگینامه فردریک فروبل از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

شیوه نمره گذاری:

این پرسشنامه دارای دو قسمت می باشد. قسمت اول شامل 15 سوال می باشد و به بررسی ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت می باشد. قسمت دوم پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

….

……….

………………..


 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد گویه ها:                   41

تعداد مولفه:                     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:                 دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:             دارد

منبع:                               دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                         WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

خرید فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

خرید پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

خرید پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دریافت مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

خرید فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

خرید مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از download

دانلود مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

خرید پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دریافت فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دریافت فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

خرید فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

خرید کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از www

دانلود مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

خرید فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

خرید فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

خرید فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دریافت فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

خرید فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دریافت فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دریافت فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از word

دریافت تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

خرید تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود پروژه پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دریافت مقاله پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود فایل پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

خرید کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

دریافت فایل word پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free

خرید تحقیق پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی

پاورپوینت-فیزیولوژی-قلب-و-ریه-در-فعالیت-ورزشی

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 794 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی،
در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

آسم ناشی از ورزش
حبس نفس
پر تهویه ای  و حبس نفس (در شنا)
نفس دوم
تنفس
مراکز تنفسی و گردش خونی
سازگاریهای تنفسی به تمرین
قلب
Vo2max حداکثر میزان اکسیژن مصرفی
عوامل موثر بر Vo2max
ارزیابی عملکرد استقامتی (LT یا Vo2max)؟
سازگاری های قلبی عروقی به تمرین
اندازه قلب
حجم ضربه ای (دلایل)
ویژگیهای حجم ضربه ای
ضربان قلب
برون ده قلبی
جریان خون
فشار خون
حجم خون
سلولهای قرمز خون
ضربان قلب انتظاری
کنترل دستگاه قلبی – تنفسی هنگام استراحت و تمرین
عصب رسانی دستگاه قلبی- تنفسی
تغییرات قلبی – تنفسی ناشی از تمرینات منظم با شدت بالا
قلب و ریه در شرایط خاص


قسمتی از متن پاورپوینت:
کنترل دستگاه قلبی- تنفسی هنگام استراحت و تمرین:
کنترل هنگام استراحت: محرک های اصلی کنترل دستگاه قلبی تنفسی عبارتند از:
1 – افزایش فشار خون سرخرگی -2– کاهش اکسیژن -3-افزایش دی اکسید کربن -4- افزایش اسیدیته خون. 

این عوامل با مکانیزم فیدبک منفی نقش کنترلی خود را ایفا می کنند.
کنترل هنگام تمرین: محرکهای کنترلی اصلی عبارتند از : 1) افزایش فعالیت قشر مغز ( افزایش ضربان قلب و تهویه قبل از شروع تمرین) -2) حرکت عضو ( گیرنده هایی که در عضلات و مفاصل بدن وجود دارند پیام هایی را به مراکزکنترلی جهت تغییر فعالیت قلبی- تنفسی می فرستند) -3) افزایش اسیدیته خون -4) افزایش حرارت خون -5) افزایش ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین.

سازوکارهای دیگری مانند کنترل موضعی عروق، جابجایی منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین ، و افزایش بازگشت وریدی نیز دارای اهمیت هستند ….


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی” می باشد  که در حجم 34 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی رشته های علوم ورزشی و تربیت بدنی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

خرید فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

خرید پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

خرید پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دریافت مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

خرید فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

خرید مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از download

دانلود مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

خرید پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دریافت فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دریافت فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

خرید فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از www

دانلود مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

خرید فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

خرید فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

خرید فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دریافت فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

خرید فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دریافت فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دریافت فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

خرید تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود پروژه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دریافت مقاله پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

دریافت فایل word پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free

خرید تحقیق پاورپوینت فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی از free


مطالب تصادفی

تحقیق کاربرد روان شناسی کودک

تحقیق-کاربرد-روان-شناسی-کودک

تحقیق کاربرد روان شناسی کودک

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع کاربرد روان شناسی کودک،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
چکیده
روان شناسی کودک چیست؟
زمینه های مختلف در روان شناسی کودک
5 نکته مهم در روان شناسی کودک
5 حوزه روان شناسی کودک
نتیجه
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

خرید فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دریافت فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

خرید پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دریافت نمونه سوال تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

خرید پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دریافت مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

خرید فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

خرید مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از download

دانلود مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

خرید پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دریافت فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

خرید نمونه سوال تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دریافت فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

خرید فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دریافت فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

خرید کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از www

دانلود مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دریافت پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

خرید فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

خرید تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دریافت تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

خرید فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

خرید فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دریافت فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

خرید نمونه سوال تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

خرید فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دریافت فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دریافت فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دانلود کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از word

دریافت تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

خرید تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود پروژه تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دریافت کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دریافت مقاله تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود فایل تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دریافت فایل pdf تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

خرید کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دانلود کارآموزی تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

دریافت فایل word تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free

خرید تحقیق تحقیق کاربرد روان شناسی کودک از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)

پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)

دانلود پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

ساخت و تنظیم این پرسش نامه از طریق مطالعه ماده­ های برخی از پرسشنامه­ های خارجی و مصاحبه با تعدادی از دانش آموزان متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یك اهواز و نهایتاً تحلیل عاملی اكتشافی به دست آمد و دارای 30 سئوال و شش عامل با عنوان راهبرد حافظه (5 ماده)، هدف گزینی (3 ماده)، خود ارزیابی (6 ماده)، کمک خواهی (6 ماده)، مسئولیت پذیری (4 ماده) و سازماندهی (6 ماده) تشكیل شده است. 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                            30

تعداد مولفه :                               6 مولفه (راهبرد حافظه، هدف گزینی، خود ارزیابی، کمک خواهی، مسئولیت پذیری و سازماندهی)

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                       دارد

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                           3


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

خرید فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

خرید پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

خرید پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دریافت مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

خرید فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

خرید مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

خرید پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

خرید فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از www

دانلود مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دریافت فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

خرید فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دریافت فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دریافت فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود پروژه پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دریافت مقاله پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود فایل پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

دریافت فایل word پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (سواری و عرب زاده، 1392) از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون

پاورپوینت-تحلیل-هتل-فرودگاه-شرایتون

پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 3525 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل هتل فرودگاه شرایتون،
در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ویژگی های طراحی
موقعیت
معمار
سیرکولاسیون
مصالح و ساختار
بررسی لابی
بررسی فضای داخلی
مساحت
تعداد سوئیت ها
مقطع
پلان طبقات


توضیحات:
ساختار عمودی با فرم هندسی منظم که در قلب ترمینال 2 فرودگاه “شارل دوگل”
پاریس فرانسه در میان ترکیبی از فرم های افقی قد برافراشته است، هتلی است
که طراح آ کوشیده با به کارگیری مفهوم سادگی، احساس راحتی و آؤامش را
جایگزین احساس غربت و دلتنگی نماید.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

خرید فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

خرید مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

خرید فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از www

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از word

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل هتل فرودگاه شرایتون از free


مطالب تصادفی